اصحاب و شاگردان, کتابنامه

کتابشناسی خدیجه (س) – مجموعه روایات شیعه

شماره بازیابی : ۵-۸۶۹۴
شماره های شناسایی دیگر : ۳۳۹
عنوان و نام پدیدآور : [مجموعه روایات شیعه][نسخه خطی]
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده… بر ندارد تا او را چهار چیز پرسند اول از عمر پرسند که در چه صرف کرده ء دویم از علم پرسند که انچه دانسته ء بدان عمل کرده ء یا نه سیم…
انجام:… ثم علی العتره اهل التقا / اکرم بهم من عتره طاهره… افتاده.
مشخصات ظاهری : ۲۷۲صفحه٬ مختلف السطور.:علایم راده.؛قطع:۱۵۰×۲۱۰.
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ.
نوع کاغذ:فرنگی٬ آهار و مهره.
تزئینات متن:علایم و عناوین با مرکب قرمز.
نوع و تز ئینات جلد:فاقد جلد.
معرفی نسخه : کتاب مجموعه ای پراکنده از روایات شیعی به زبان فارسی و عربی است : از صفحه ۱ تا ۱۱۰ روایاتی به زبان فارسی از حضرت محمد(ص) ٬ از ۱۱۱ تا ۱۳۳ روایاتی به زبان عربی با قلمهای مختلف و از منابع گوناگون در بعضی از اوراق بدون تطبیق علایم راده (یعنی در بین این صفحات افتادگی است)٬ از ۱۳۳ تا ۱۴۶ روایات فارسی و از ۱۴۷ تا ۲۶۲ در مورد وقایع کربلاست و در انتهای کتاب از صفحه ۲۶۳ تا آخر مطالب و روایاتی درباره حضرت خدیجه(س) در ۱۰ صفحه آمده است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضوی اهدایی خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری در صفحه ۱.
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
کتاب فاقد جلد است و آثار لکه و وصالی و رطوبت در اوراق آن مشاهده می شود. ابتدا و وسط و انتهای کتاب افتادگی دارد. چند قلم.
یادداشت کلی : زبان:فارسی٬ عربی.
عنوانهای دیگر : مجموعه روایات
موضوع : خدیجه (س) بنت خویلد، ۶۸ – ۳ قبل از هجرت.
موضوع : احادیث شیعه
واقعه کربلا، ۶۱ق
برگرفته از کتاب کتابشناسی حضرت خدیجه سلام الله علیها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *