• ای دوش تا دوش پیمبر تا همیشهدین خدا را یار و یاور تا همیشه ای همسر شایستۀ پیغمبر وحیای مادر زهرای اطهر تا همیشه با بودنت زهرا به عالم فخر […]
  • شعر در مدح حضرت خدیجه (س) کوکب برج شرف، بانوى نام آور، خدیجه‏ همسر خیر الورى‏ محبوبه دوار، خدیجه‏ فخر نسوان، اسوه عفّت، جلودار نجابت‏ آسمان فضل را تابان‏ترین اختر، […]
  • شعر در سوگ بزرگ خدیجه کبرى (س) مجلسى همدانى‏ سید مهدى اخوان موسوى‏ شد از عالم خدیجه همسر پیغمبر خاتم‏ سیه چون شامِ ماتم شد، از این فقدان او عالم […]