• عفت، یکی از صفات نفسانی است که شهوت نیروی سرکش را مهار میکند. عفت و حیا، تمام.حرکات و سکنات و گفتار و قلم انسان را کنترل میکند تا آنچه را […]
  • شعر در مدح حضرت خدیجه (س) – کنیز خدا من آن کنیز خدایم که یار طاهایم منم که مادر امّ الائمه زهرایم به افتخار کنیزی مصطفی این بس که من […]
  • از ویژگیهای خدیجه سلام الله علیها اینکه از هوش، عقل و تدبیر سرشاری برخوردار بود، و در همان عصر جاهلیت که جهل و بی سوادی همه جا را گرفته بود، […]