گسترش و ترویج علوم

نقش امّ المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها در پیشبرد اسلام

وقتی حضرت امّ المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها دریافت که سعادتمند شده، هر چه داشت در راه پیشرفت و موقعیت پیغمبر
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انفاق کرد. او تمام اموال خویش را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشید و در راه نشر اسلام
به مصرف رساند. تا جایی که هنگام ارتحال، پارچهای برای کفن نداشت. ابن اسحاق جملهای در شان امّ المؤمنین حضرت خدیجه
خدیجه یاور صادق و با وفایی برای پیامبر » : سلام الله علیها دارد که گویای همکاری و صداقت او در پیشبرد اسلام است. او میگوید
صلی الله علیه و آله و سلم بود و مصیبتها در پی رحلت امّ المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابوطالب علیه السلام
صفحه ۲۰ از ۴۲
گویا این دو، در برابر هجوم ناملایمات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و «. بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرازیر شد
سلم ، سدی بلند و مستحکم بودند. این جمله، معروف که اسلام رهین اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ، شمشیر حضرت
علی علیه السلام و اموال امّ المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها است از نهایت همکاری و صداقت حضرت خدیجه سلام الله
علیها پرده برمی دارد.
برگرفته از کتاب خدیجه سلام الله علیها مادر مؤمنان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *