اخلاق و فضائل

مقام خدیجه در پیشگاه الهی – سلام خاص الهی

أتی جَبْرَئیلُ النَّبیَّ » : بارها سلام سفارشی و مؤکّد ربوبی توسط جبرئیل به محضر خدیجه رسیده است. ابو هریره نقل کرده است که
صلی الله علیه و آله، فَقالَ: هذِهِ خَدیجَۀُ قَدْ أتَتْکَ مَعَها إناءٌ مُغطّی فیه إدامٌ أوْ طَعامٌ أوْ شَرابٌ فَإذا هِیَ أتَتْکَ فَاقْرَأ عَلَیْهاالسَّلامَ مِنْ رَبِّها،
وَ مِنِّی السَّلام … [ ۵]؛ جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت: خدیجه همراه با ظرفی سر پوشیده که در آن خورشت یا غذا یا نوشیدنی است
«. نزد تو میآید، پس هرگاه آمد، سلام پروردگارش و سلام من را به محضر او برسان
إنَّ جَبْرَئیلَ أتی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَقالَ إقْرَءْ خَدیجَ ۀَ مِنْ رَبِّها السَّلامَ فَقالَ رَسولُ الله صلی الله » : در روایت دیگری میخوانیم
علیه و آله: یا خَدیجَ ۀُ هذا جَبْرَئیلُ یُقْرِئُکَ مِنْ رَبِّکِ السلامَ، قالَتْ خَدیجَ ۀُ: الُله السَّلامُ وَ مِنْهُ السَّلامُ وَ عَلی جَبْرئیلَ السَّلامُ [ ۶]؛ به
حقیقت جبرئیل نزد پیامبر آمد پس گفت: به خدیجه از طرف پروردگارش سلام برسان، پس حضرت فرمود: ای خدیجه این جبرئیل
«. است که از طرف پروردگارت سلام میرساند. خدیجه گفت: خدا سلام است و سلام [و سلامتی] از اوست و بر جبرئیل سلام باد
امّا سلام سفارشی جبرئیل علاوه بر آنچه که در ضمن روایات قبلی اشاره شد در روایت دیگری با سند صحیح از طریق بزرگان رواه
صفحه ۷ از ۱۳
عَنْ زُراره وَ حَمْران بنِ أعْیَنْ وَ مُحَمَّد بن مُسْلِمْ عَنْ أبی جَعْفَر علیه السلام، قالَ: حَدّثَ أبو سَعید » : شیعه، به این صورت نقل شده است
الخِ دِری أنَّ رَسولَ الله قال: إنَّ جَبْرَئیلَ أتانی لَیْلَۀً اُسری بی فَحینَ رَجَعْتُ قُلْتُ: یا جَبْرَئیلُ هَلْ لَکَ مِنْ حاجَ ۀِ؟ قالَ: حاجَتی أنْ تَقْرَءَ
عَلی خَدیجَ ۀَ مِنَ الِله وَ مِنِّی السّلامَ وَ حَ دَّثَنا عِنْدَ ذلِکَ أنَّها قالَتْ حینَ لَقِیَها نَبیُّ الله فَقال الَّذی قالَ جَبْرَئیلُ فقالَتْ: إنَّ الله هُوَ السَّلامُ وَ
مِنْهُ السَّلامُ وَ إلَیْهِ السَّلامُ وَ عَلَی جَبْرَئیلَ السَّلامُ[ ۷]؛ امام باقر علیه السلام به زراره و حمران و محمد بن مسلم چنین روایت کرد که
ابوسعید خدری نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آن شبی که در معراج بودم، به هنگام بازگشت جبرئیل نزد من
آمد. به جبرئیل گفتم: ای جبرئیل! آیا حاجتی داری؟ پاسخ داد: حاجت من این است که از طرف خدا و من به خدیجه سلام الله
علیها سلام برسانی. و نقل کرد که: چون رسول خدا پیغام جبرئیل را به خدیجه رسانید، خدیجه پاسخ داد: همانا خدا سلام است و
«. سلام ]و سلامتی] از اوست و سلام به سوی اوست و بر جبرئیل سلام باد
برگرفته از کتاب مقام حضرت خدیجه در پیشگاه خدا و رسول اکرم نوشته: جواد حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *