معجزات و کرامات

سخن گفتن فاطمه با خدیجه در شکم مادر

خدیجه کبری (س) که حامله شد ، یک روز پیغمبر (ص) آمد و دید در خانه صدای صحبت میآید . ایشان در اتاق را باز نکرد تا
صحبت خدیجه (س) تمام بشود . این رفتار پیامبر (ص) ؛ یعنی ادب بکنید و در حرف مردم ندوید . حرفهای آنها با هم که تمام
شد ، دید که خدیجه (س) تنهاست و خانم دیگری هم پیشش نیست . به خدیجه (س) گفت : پس شما با چه کسی حرف می
زدی؟ خدیجه (س) گفت : آقا ! با این بچهای که در رحم دارم . این کار ، باعث آرامش و مایۀ قرار من شده است . او با من حرف
می زند و به من دلداری میدهد . این بچه ، مسایل شگفتانگیزی را برای من مطرح میکند . رسول الله (ص) فرمود : خدیجه (س)
( ! به من خبر دادهاند که این بچه دختر است و مادر یازده امام و همسر امام . این عنایت را خدا نسبت به تو انجام داد . ( ۲۷
برگرفته از کتاب نگاهی به مقام حضرت خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *