اخلاق و فضائل

به یاد خدا بودن حضرت خدیجه سلام الله علیها

دعا یا خواندن عاشقانه و خالصانه و پرشور خدا و راز و نیاز با آن سرچشمهی زندگی و زیبایی و قدرت، نوعی پرستش و برترین
نوع یکتاپرستی است به همین جهت دعا و نیایش در زندگی دوستان خدا جایگاه پرفرازی دارد آنان به دعا خو میگیرند و با
مناجات پرشور و شعور تا عرش خدا راه مییابند با آن به اوج آرامش میرسند و گمشده ی دل ناآرام خود را در آن مییابند و آن
را دانشگاه آزادگیها و بی نیازیها و استقلالها و برازندگیها و خودسازیها میبینند.
حضرت خدیجه (سلام الله علیها) دائماً به یاد خدا بودن و ذکر خدا را میگفتند و سرآمد زنان نیایشگر بود و حتی ایشان دو حرز
بسم الَله الرَّحمنِ الرَّحیم؛ یاحَیُّ یا قَیّوم، بِرَحْمَتِکَ اَسْتَغیثُ » : مخصوص خود داشتند و مرتباً آن ذکرها را زمزمه میکردند از جمله
صفحه ۷ از ۲۵
به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر! ای خدای زنده و استوار! » ؛«. فَأغِثنی، وَلا تَکِلْنِی اِلی نَفْسی طَرْفَۀَ عَیْنٍ اَبَداً، وَ اَصْلِحْ لِی شَأنِی کُلَّهُ
به رحمتت پناهنده شدم. به من پناه بده و مرا هرگز به اندازهی یک چشم برهم زدن به خودم وانگذار، همهی حال و زندگی من را
.«. سامان ببخش
به نام خداوند بخشندهی بخشایشگر! ای خدا! ای » ؛« بسم الَله الرَّحمنِ الرَّحیم؛ یا الُله یا حافِظُ یا حَفیظُ یا رَقیبُ » : و دومین حرز ایشان
(۱)«. نگهبان، ای نگهدارندهی مراقب و پاسدار
این بانو میدانست که زندگی که با یاد خدا باشد شیرین، زیبا و دلنشین و همراه با آرامش است این ارتباط و یاد خدا مسلماً یک
طرفه نیست، این خداست که به یاد بندهاش است و بنده هم به فضل الهی از خدا تمسک میگیرد، این ارتباط دو طرفه در زندگی
خدیجه (سلام الله علیها) در روایتی خیلی زیبا بیان شده:
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی که در شب معراج جبرئیل من را به سوی آسمانها برد، هنگام مراجعت به جبرئیل
.«؟ آیا حاجتی داری » ؛«؟ هَلْ لَکَ مِنْ حاجَۀٍ » : گفتم
حاجت من این است که سلام خدا و سلام من را به خدیجه » ؛« … حاجَتی اَنْ تَقْرَاَ عَلی خَدیجَ ۀ مِنَ الِله وَمِنّی السَّلام » : جبرئیل گفت
.«. (سلام الله علیها) برسانی
پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که به زمین رسید، سلام خدا و جبرئیل را به خدیجه (سلام الله علیها) رساند، خدیجه (سلام الله
علیها).
همانا ذات پاک خدا سلام است و از اوست سلام و » (۲) ؛« اِنَّ الَله هُوَ السَّلامُ، وَ مِنْهُ السَّلامُ، وَاِلَیهِ السَّلامُ، وَ عَلی جِبرئیلَ السَّلامُ » : گفت
.«. سلام به سوی او باز میگردد و بر جبرئیل سلام باد
همراهی خدیجه (سلام الله علیها) با پیامبر صلی الله علیه و آله و دیدن معجزات و نشانههایی از حضرت، این ارتباط و به یاد و در
ذکر خدا بودن را قطعاً محکمتر میکرد، چرا که بانویی که حاضر میشود همهی ثروت و جان و مال خود را در راه خدا بدهد و از
همهی هستیاش بگذرد، نشان دهندهی ارتباط بسیار عمیق و محکم او با خداست، در روایت آمده پیامبر صلی الله علیه و آله در
حضور خدیجه (سلام الله علیها) از نیروی ولایت خود استفاده و میخواستند دو چشمان زن نابینایی را شفا دهند، به همین جهت به
.«. قطعاً دو چشمان تو باید سلامتی خود را بدست آورند » : آن زن نابینا گفتند
در این لحظه خدیجه (سلام الله علیها) چون هم خود زنی با خدا بود و میدانست پیامبر هم در نزد خدا دارای مقامی بالاست با
.«. این بینایی، نتیجهی دعای پربرکت پیامبر صلی الله علیه و آله است » (۳) ؛« هذا دُعاءٌ مُبارَکٌ » : قاطعیت گفت
برگرفته از کتاب ویژگی های شخصیتی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *