آرشیو القاب و کنیه ها

 • در فرازی از زیارتنامه ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هنگام درود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه سلام الله علبها به عنوان «الصدیقه» تعبیر شده(۳) و […] 0

  القاب حضرت خدیجه صدیقه

  در فرازی از زیارتنامه ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هنگام درود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه سلام الله علبها به عنوان «الصدیقه» تعبیر شده(۳) و […]

  ادامه ...

 • اشارهبرای امّ المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها القاب فراوانی است که از عظمت بیکران و قداست بی پایان آن حضرت حکایت می کند، که از آن جمله است:برگرفته از […] 0

  القاب گرامی حضرت خدیجه سلام الله علیها

  اشارهبرای امّ المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها القاب فراوانی است که از عظمت بیکران و قداست بی پایان آن حضرت حکایت می کند، که از آن جمله است:برگرفته از […]

  ادامه ...

 • یکی از القاب حضرت خدیجه علیها السلام طاهره می باشد.(۱)از برجسته ترین لقب های دخت فرزانه حجاز این بود که پس از پشت سر نهادن دوران کودکی و نوجوانی و […] 0

  القاب حضرت خدیجه طاهره

  یکی از القاب حضرت خدیجه علیها السلام طاهره می باشد.(۱)از برجسته ترین لقب های دخت فرزانه حجاز این بود که پس از پشت سر نهادن دوران کودکی و نوجوانی و […]

  ادامه ...

 • خداوند منّان به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرمود که نسل پیامبر آخرالزمان از بانوی مبارکه است. (۵۰)عبدالله بن سلیمان نیز این معنی را از «انجیل» روایت کرده است. (۵۱)۵۰ […] 0

  القاب حضرت خدیجه (س) – مبارکه

  خداوند منّان به حضرت عیسی علیه السلام وحی فرمود که نسل پیامبر آخرالزمان از بانوی مبارکه است. (۵۰)عبدالله بن سلیمان نیز این معنی را از «انجیل» روایت کرده است. (۵۱)۵۰ […]

  ادامه ...

 • در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام درود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان «الصّدیقه» تعبیر شده […] 0

  القاب حضرت خدیجه صدیقه

  در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام درود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان «الصّدیقه» تعبیر شده […]

  ادامه ...

 • در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام ورود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه علیها السلام به عنوان «الصدیقه» تعبیر شده و […] 0

  القاب حضرت خدیجه صدیقه

  در فرازی از زیارتنامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام ورود بر زوجات طاهرات، از حضرت خدیجه علیها السلام به عنوان «الصدیقه» تعبیر شده و […]

  ادامه ...

 • در زیارتنامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است. یتیمان او را […] 0

  دیگر القاب حضرت خدیجه

  در زیارتنامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است. یتیمان او را […]

  ادامه ...

 • در زیارت نامه ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است. (۵۸)صاحب کتاب صحابیات […] 0

  القاب حضرت خدیجه (س) – دیگر القاب

  در زیارت نامه ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان: راضیه، مرضیه و زکیه نیز تعبیر شده است. (۵۸)صاحب کتاب صحابیات […]

  ادامه ...

 • مرحوم محدث قمی آورده است که خدیجه علیها السلام از چنان موقعیت پر فرازی در بارگاه خدا و افکار عمومی بهره ور بود که پیش از ولادت، در پیامی به […] 0

  القاب حضرت خدیجه مبارکه

  مرحوم محدث قمی آورده است که خدیجه علیها السلام از چنان موقعیت پر فرازی در بارگاه خدا و افکار عمومی بهره ور بود که پیش از ولادت، در پیامی به […]

  ادامه ...

 • همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در رأس آنها حضرت خدیجه سلام الله علیها در منطق قرآن «ام المؤمنین» لقب یافته اند.(۸) ولی به تصریح پیامبر اکرم […] 0

  القاب حضرت خدیجه ام المؤمینن

  همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در رأس آنها حضرت خدیجه سلام الله علیها در منطق قرآن «ام المؤمنین» لقب یافته اند.(۸) ولی به تصریح پیامبر اکرم […]

  ادامه ...