اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

نقش ثروت خدیجه (س) در برپایی دین اسلام

در روایت دارد که در روز غربت پیغمبر (ص) ، خدیجه (س) وزیر صادق پیغمبر (ص) بود و پیغمبر (ص) در کنار او آرامش
مییافت( ۳۹ ) . با این که خدیجه (س) پیش از ازدواج با پیامبر (ص) ، زنی ثروتمند بود ، تمامی بیست میلیون دینار ثروت خود را
۴۰ ) فرموده : خداوند میگوید : خداوند تو را )« وَ وَجَ دَکَ عَائِلًا فَأَغْنَی » در مسیر و راه پیغمبر هزینه کرد . ابنعباس در تفسیر آیۀ
پیش قومت ، فقیر یافت بیآن که مالی برای تو باشد ، پس با مال خدیجه تو را بینیاز کرد ( ۴۱ ). پیغمبر نیز درتجلیل این فداکاری
۴۲ ) : این دین به مال خدیجه (س) و شمشیر علی )« مَا قَامَ وَ لَا اسْتَقَامَ دِینِی اِلَّا بِشَیْئَیْنَ : مَال خَدِیجۀِ وَ سَیْفِ عَلِیِّ بْنِ اَبِیطَالِبٍ » : فرمود
(ع) تا روز قیامت پا بر جا شد ؛ یعنی پیغمبر (ص) ثواب مال خدیجه (س) را گذاشت کنار شمشیر علی (ع) . در پاسخ به این
تلاشها و یاریها بود که پیغمبر (ص) خدیجه (س) را به پاداش خانهای در بهشت بشارت داد ، خانهای از یک قطعه (از زبرجد) در
بهشت که در آن رنج و ناآرامی نیست .( ۴۳ ) خدیجه (س) تمام سختیها را همراه پیغمبر (ص) تحمّل کرد و تمام هزار شبانه روزی
که حضرت (ص) در شعب ابیطالب حبس بود ، این بانو خم به ابرو نیاورد . این زن ، هزار شبانهروز ، تشنه ، گرسنه و پابرهنه در
محاصره دشمن به سرآورد و در این مدّت ، همیشه به پیامبر (ص) میگفت : جان من فدای تو باد ! او که از آن هزار شبانهروز
( محاصره ، به درآمد ، از بس که در این محاصره زجر دیده بود ، بیمار شد و به مرگ نزدیک گشت . ( ۴۴
برگرفته از کتاب نگاهی به مقام حضرت خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *