اخلاق و فضائل

منزلت خدیجه در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله – یاد خدیجه

عائشه میگوید: رسول خدا از خانه بیرون نمیرفت، مگر این که خدیجه را به نیکی یاد میکرد و برای او استغفار مینمود. روزی »
«. از او یاد کرد، من حسد بردم و گفتم: خداوند جایگزین آن پیرزن به تو عطا کرده است!! پیامبر شدیداً خشمگین شد
خَدیجَ ۀُ وَ أیْنَ مِثْلُ خَدیجَ ۀَ، صَ دَّقَتْنی حِینَ کَذَّبَنی النَّاسُ وَ وَازَرَتْنی عَلی دینِ الِله وَ أعانَتْنی » : و ادامه میدهد که: رسول خدا فرمود
بِمالِها؛ خدیجه و کجاست مثل خدیجه؟ او مرا تصدیق کرد آنگاه که مردم مرا تکذیب نمودند و با مال خود مرا بر دین خدا کمک
[۱۷] «. و یاری کرد
این قضیه بارها تکرار شده است؛ از جمله روزی پیامبر اکرم در جمع همسران خویش حضور داشت و از خدیجه یاد نمود و در فراق
او گریست. عائشه گفت: بر پیرزن سرخ روی از تیره بنیاسد میگریی؟ رسول خدا فرمود:
صَ دَّقَتْنی اِذا کَ ذَّبْتُمْ وَ آمَنَتْ بی اِذْ کَفَرْتُمْ وَ وَلِدَتْ لی اِذْ عَقِمْتُمْ. قالَتْ عائِشَ ۀُ: فَما زِلْتُ اَتَقَرَّبُ اِلی رَسُولِ الِله صلّی الله علیه و آله »
بِذِکْرِها؛[ ۱۸ ] خدیجه روزی که شما مرا تکذیب کردید، تصدیق نمود و روزی که کفر ورزیدید او به من ایمان آورد و فرزند برای
من آورد و شما نازا بودید. عایشه اضافه میکند: همیشه این گونه بود که من با بیان خوبیهای خدیجه به پیامبر خدا تقرّب
«. میجستم
برگرفته از کتاب مقام حضرت خدیجه در پیشگاه خدا و رسول اکرم نوشته: جواد حسینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *