سیره عملی و رفتاری

قدرت مدیریتی و سازماندهی حضرت خدیجه سلام الله علیها

با توجه به شرایط آن روزگار، که زن را از تمام احتیاجات محروم و دختران را زنده به گور میکردند و با توجه به موقعیت و
فعالیت اقتصادی خدیجه (س) میتوان او را خردمندترین و کارآمدترین زن روزگار خود نامید. یکی از نویسندگان عرب در مورد
او مینویسد:
خدیجه این بانوی آگاه و پاک سرشت و این انسان شیفته معنویت که حقگرایی، فضیلت طلبی و نواندیشی و عشق به کمال از »
ویژگی های او بود. از همان روزگار جوانی و پیش از آشنایی با پیامبر، یکی از دختران نامدار و بافضیلت حجاز و عرب به شمار
میآمد. در جهان عرب نخستین، زن توانمندی است که در تجارت و مدیریت درخشید و در این راه شخصیت منطقهای و شهرت
جهانی به هم زد. به گونهای که نام بلند او در تاریخ عرب و در آثار و نوشتههای تاریخ نگاران پیش از اسلام نیز باشکوه و عظمت
[۸].« و به عنوان یک قهرمان بزرگ ملی آمده است
برگرفته از کتاب حضرت خدیجه نوشته: محسن محمدزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *