فرزندان و نوادگان

سن خدیجه هنگام تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها

صفحه ۸ از ۱۸
باید حدود ۶۰ سال باشد که طبیعی است در این حدود سن (بین ۵۵ سال تا ۶۶ سال بارداری از نظر علمی و پزشکی و تجربه و
واقعیت مردود است و اگر عوامالناس بگویند سن بارداری برای سادات ۱۰ سال بیش از حد معمول است باید گفت اگر چنین باشد،
همین مطلب بزرگترین سند و معجزه برای حقانیت آئین اسلام در نزد جهانیان میتوانست باشد که البته نه چنین مطلبی واقعیت دارد
و نه نگارنده به دنبال چنین موهوماتی است
گذشته از آنکه اصولا خدیجه جزو سادات مرسوم به شمار نمیآیند، از سویی ممکن است عدهای استدلال کنند در قرآن مواردی
از بارداری در سنین کهنسالی مطرح شده (همسر حضرت ابراهیم (ع و حضرت زکریا) و این امر در مورد حضرت خدیجه نیز
میتواند از این نوع (معجزه الهی باشد. جواب این است که آیا اجازه داریم هرگاه از تحلیل و تحقیق کم میآوریم متمسک به
استثنائاتی شویم که در قرآن و خود قرآن نیز غیرعادی و غیرطبیعی بودن آن را ذکر کرده است
ثانیا وقتی قرآن دو مورد مزبور را در مورد پیامبران پیشین ذکر کرده چطور ممکن است معجزهای را که مربوط به آورنده قرآن
است مسکوت گذاشته باشد.
از این نکته نیز اگر بگذریم نوبت به موضوع خواستگاری خدیجه از پیامبر میرسد بدون تردید خواستگاری یک زن بیوه چهل و
چند ساله که دارای چند فرزند بوده و سابقه دوبار شوهر کردن را داشته از یک جوان نمونه قریش با حدود ۲۵ سال سن گستاخانه
و خودخواهانه است و این امر با اخلاق قریش سازگاری نداشته است و اگر بپذیریم وی یک دوشیزه (عذراء) فداکار و پاکی بوده
که سنی حدود سن پیامبر (ص را داشته لذا موضوع خواستگاری از این زاویه با صفات وی منتفی است و به خصوص که مراسم
خواستگاری رسمی کسان پیامبر (ص (بهویژه حضرت ابوطالب از خدیجه و کسان وی در کتب معتبر تاریخی ذکر شده است
هرچند که ممکن است بدلیل وجود صفات برجسته محمدبن عبدالله (ص ، پیامهای اولیه از سوی خدیجه ارسال شده باشد، ولی
طبیعیتر، همان خواستگاری معمول محمد (ص و کسان وی از خدیجه و بزرگ وی بهدلیل وجود صفات نیکو در این زن آزادهای
بود که به پاکی و مهر و محبت شهرت داشته است
ظاهرا اصلیترین امتیازی که برای حضرت خدیجه در امر پیشقدم شدن در ازدواج مطرح میکنند همانا مال و ثروت زیاد وی است
که اگر چنین شخصیت ملکوتی و منحصر بهفرد پیامبر به ازدواج با فردی که تنها امتیازش ثروت اوست راضی نمیشد. مگر در اصل
ثروت فراوان و بسیار خدیجه تردید کنیم هرچند نظر قطعی نمیتوان داد.
برگرفته از کتاب در وصف حضرت خدیجه کبری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *