اخلاق و فضائل

روایتی در مورد فضائل حضرت خدیجه

وقتی که او آمد، به او خبر » روزی جبرئیل به حضور پیامبر (ص آمد و جویای خدیجه (ع شد، پیامبر (ص او را نیافت جبرئیل گفت
(۱۱)«. برده که پروردگارش به او سلام میرساند
ان الله عز وجل لیباهی بک » : پیامبر اکرم (ص در چهل شبانه روز اعتزال از خدیجه (ع توسط عمار یاسر به خدیجه چنین پیام داد
کرام ملائکته کل یوم مرارا؛
صفحه ۱۰ از ۱۸
(۱۲)« همانا خداوند متعال به افتخار وجود تو هر روز به طور مکرر به فرشتگان بزرگش افتخار میکند
ایها الناس الا » روزی رسول خدا (ص در مسجد در حضور مردم در شأن حسن و حسین (ع مطالبی فرمود، از جمله چنین گفت
اخبرکم بخیر الناس جدا و جده
« ای مردم آیا شما را خبر ندهم به بهترین انسانها ازجهت جد و جده
فرمود: « آری خبر بده » : حاضران عرض کردند
الحسن و الحسین جدهما رسولالله و جدتهما خدیجه بنت خویلد؛ »
(۱۳)« آنها حسن و حسین (ع هستند که جدشان رسول خدا محمد (ص است و جده آنها خدیجه (ع دختر خویلد میباشد
در آن هنگام که پیامبر (ص در بستر رحلت قرار گرفت حضرت زهرا(س بسیار پریشان و گریان بود، پیامبر (ص حضرت زهرا را به
دل خوش دار که ان علیا اول من آمن بالله عزوجل » : وجود پربرکت مولاعلی دلداری داد، و در فرازی ضمن یاد از خدیجه (ع فرمود
و رسوله من هذه الامه هو و خدیجه امک همانا علی (ع نخستین شخص از این امت است که به ذات پاک خدا و رسولش ایمان
(۱۴)«. آورد، او و خدیجه (س مادر تو اولین افرادی هستند که به اسلام پیوستند
پیامبر اکرم بعد از وفات خدیجه کبری (ع همواره از خاطرات شیرین و ایثار آن بانوی گرامی به نیکی یاد میکرد و هرگاه به یاد او
میافتاد، اشک فراق بر دیدگانش جاری میشد از جمله
روزی پیامبر (ص در نزد چند از نفر از همسران خود بود، ناگاه سخنی از حضرت خدیجه (ع به میان آمد، پیامبر (ص آن چنان
آشفته و پراحساس شد که قطرههای اشک ازچشمانش سرازیر گشت
«؟ چرا گریه میکنی آیا برای یک پیرزن گندمگون از فرزندان اسد، باید گریه کرد » عایشه به آن حضرت گفت
صدقتنی اذ کذبتم و آمنت بی اذکفرتم و ولدت لی اذ عقمتم » : پیامبر در پاسخ به او فرمود
او هنگامیکه شما مرا تکذیب میکردید، تصدیق کرد و هنگامیکه کافر
(۱۵)«. بودید، او به من ایمان آورد؛ و برای من فرزندانی آورد در حالی که شما نازا هستید
نیز روایت شده
روزی پیرزنی نزد رسول اکرم (ص آمد، آن حضرت او را مورد لطف سرشار قرار داد، وقتی آن پیرزن رفت عایشه علت آن همه
مهربانی به پیرزن را از پیامبر (ص پرسید، او در جواب فرمود:
انهاکانت تاتینا فی زمن خدیجه و ان حسن العهد من الایمان »
این پیرزن در عصر زندگی خدیجه ع ، به خانه ما میآمد و از کمکها و الطاف سرشار خدیجه ع برخوردار بود، همانا نیک
(۱۶)« نگهداری عهد و سابقه از ایمان است
هرگاه پیامبر (ص گوسفندی ذبح میکرد، میفرمود: از گوشتش برای دوستان خدیجه (ع » و مطابق روایت دیگر عایشه گفت
بفرستید، یک روز در این باره با آن حضرت سخن گفتم فرمود:
(۱۷)« انی لاحب حبیبها: من دوست خدیجه (ع را دوست دارم »
برگرفته از کتاب در وصف حضرت خدیجه کبری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *