اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

خدیجه و پیشتازی در اسلام

ثُمَّ تَسْتَقْبِلُکَ » : از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله آوردهاند که خدیجه (سلام الله علیها) به دخترش فاطمه (سلام الله علیها) فرمود
سپس به پیشواز تو میآیند مادر ارجمندت خدیجه (سلام الله » ؛«……( اُمُّکِ خَدیجَۀُ (سلام الله علیها) اَوَّلُ المُؤمناتِ بِالِله وَ بِرَسُولِهِ ( ۱
.«. علیها)، آن بانویی که نخستین ایمان آورندهی به خدا و به رسولش بود
و همچنین برخی از حدیث نگاران آوردهاند که؛ پیامبر صلی الله علیه و آله در چهلمین روز از زندگیشان بود، روزی در غار
در حال نیایش با خدا و راز و نیاز با او، فرشتهی وحی بر آن حضرت فرود آمد، و در حالی که دو یار همراه او، علی « حراء »
علیهالسلام و خدیجه (سلام الله علیها) در چند قدمی آن بزرگوار بودند، مژدهی پیام رسانی و رسالت را به او داد، و این آیات را به
به نام خداوند بخشایندهی مهربان. » ؛( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَق ( ۲ » : قلب محمد صلی الله علیه و آله خواند
(هانی محمد!) قرآن را به نام پروردگارت که خدای آفرینندهی عالم است قرائت کن. آن خدایی که آدمی را از خون بسته آفرید…

پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از آنکه آیات الهی به رایشان نازل شد، به پیش خدیجه (سلام الله علیها) آمدند، اما در راه خود به
سمت خانه، سنگها و شنها و گیاهان و درختان را میدیدند که در برابر او سرت عظیم فرود آورده بودند و بر او سلام کردند.
مرا بپوشانید و جامهام را به » (۳) ؛« زَمِّلونِی وَ دَثِّرونی » : هنگامی که وارد خانه شدند، از خدیجه (سلام الله علیها) خواستند و گفتند
.«. رویم بکشید تا اندکی آرامش پیدا کنم
خدیجه (سلام الله علیها) هنگام استقبال از پیامبر صلی الله علیه و آله در سیمای ملکوتیشان درخشندگی و معنویت خاصی دید، و از
.«؟! این نور چیست » ؛« وَماهذَا النّور » ؟ پیامبر پرسیدند
خدیجه! این روشنایی، فروغ تابناک » (۴) ؛« هذَا نُورُ النُّبُوَّهِ قُولِی لااِلهَ الاّ الِله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الَله » : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند
.«. رسالت است، پس اینک با تمام وجود بگو خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خداست
این جا بود که حضرت خدیجه (سلام الله علیها)، احساس ویژهای در دلش کرد و گفت: من از زمانهای گذشته در انتظار چنین
روزی بودم و در این مورد مطالعه و فکر کردهام، پس با همهی وجود به یکتایی خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله ایمان
صفحه ۸ از ۲۲
ای پیامبر خدا! من به آنچه خدا فرو فرستاده، ایمان آوردم و دین و آیین او را » (۵) ؛« آمَنْتُ وَ صَدَّقْتُ وَ رَضیتُ وَ سَلَّمْتُ » : آورد
.«. تصدیق نمودم و به گرایش به این راه و رسم خشنود گردیدهام و در برابر فرمان خدا فرمان بردارم
اَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِرَسول الله » : – و اما گفتههای تاریخی در مورد پیشتازی خدیجه (سلام الله علیها) در اسلام زیاد است، نمونهای از آنها
اولین کسی که ایمان آورد به رسول » (۶) ؛«( صلی الله علیه و آله مِنَ الرِّجال عَلِیُّ علیه السلام وَ مِنَ النِّساء خَ دیجَه (سلام الله علیها
.«.( خدا صلی الله علیه و آله از مردان علی علیه السلام بود از زنان خدیجه (سلام الله علیها
برگرفته از کتاب ویژگی های معنوی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *