از دیدگاه قرآن

خدیجه علیها السلام در قرآن – سوره مطففین آیه ۱۸

کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفی عِلِّیِّینَ* وَ ما أَدْراکَ ما عِلِّیُّون کِتابٌ مَرْقُوم یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُون إِنَّ الْأَبْرارَ لَفی نَعیمٍ*عَلَی الْأَرائِکِ
یَنْظُرُونَ*تَعْرِفُ فی وُجُوهِهِمْ نَضْ رَهَ النَّعیم یُسْقَوْنَ مِنْ رَحیقٍ مَخْتُومٍ*خِتامُهُ مِسْکٌ وَ فی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُون وَ مِزاجُهُ مِنْ
است! * و تو چه « علیّین » تَسْنیمٍ*عَیْناً یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُون چنان نیست که آنها (درباره معاد) میپندارند، بلکه نامه اعمال نیکان در
چیست! * نامهای است رقمخورده و سرنوشتی است قطعی،* که مقربان شاهد آنند! * مسلّماً نیکان در انواع « علیّین » میدانی
نعمتاند: * بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و (به زیباییهای بهشت) مینگرند! * در چهرههایشان طراوت و نشاط نعمت را
میبینی و میشناسی! * آنها از شراب (طهور) زلال دستنخورده و سربستهای سیراب میشوند! * مهری که بر آن نهاده شده از
است،* همان « تسنیم » مشک است و در این نعمتهای بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند! * این شراب (طهور) آمیخته با
چشمهای که مقرّبان از آن مینوشند. و عن المجلسی (ره) عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله قال: قوله
قال: هو اشرف شراب فی الجنه یشربه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و هم المقربون. السابقون: « ومزاجه من تسنیم » : عزوجل
رسول الله صلی الله علیه و آله و علی بن ابیطالب و الائمه و فاطمه و خدیجه صلوات الله علیهم و ذریتهم الذین اتبعوهم بایمان یتسنم
علیهم من اعالی دورهم.[ ۱۰ ] پیامبر صلی الله علیه و آله در تفسیر این آیه فرمود: مقربان بارگاه خدا و پیشتازان راه عدالت و آزادی
عبارتند از: پیامبر، امیرمومنان، امامان اهل بیتعلیهم السلام، که پس از علی علیه السلامیکی پس از دیگری خواهد آمد، فاطمه سلام
السابقون السابقون اولئک » ( الله علیها دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه بنت خویلد. و عن علی بن ابراهیم بن هاشم (ره
و « رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و علی بن ابیطالب و ذریاتهم تلحق بهم یقول الله عزوجل نالحقنا بهم ذریتهم « المقربون
فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر » المقربون یشربون من تسنیم بحتاً صرفاً و سائر المومنین ممزوجا.[ ۱۱ ] و عن المجلسی (ره) قوله تعالی
[ و هی خدیجه و صویحباتها….[ ۱۲ « والمومنات » و هم علی صلوات الله علیه و اصحابه « لذنبک و للمومنین
برگرفته از کتاب سیری در زندگانی ام المؤمنین حضرت خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *