حوادث، وقایع، هجرت

خدیجه در دوران جاهلیت

حضرت خدیجه علیهاالسلام در دوران جوانی با تشکیل کاروانهای تجاری به کسب درآمد پرداخت. وی با مدیریت و درایتی قوی
و به دور از رسم تاجران زمانه که رباخواری را از اصول ثروت اندوزی قرار داده بودند، به تجارت روی آورده بود. تاریخنگاران،
ییاد کردهاند. حضرت خدیجه علیهاالسلام یکی از « بانوی عاقل » یا « بانوی دوراندیش و خردمند » بارها از او با عنوانهایی همچون
ثروتمندترین مکه بود، ولی هرگز از یاری فقیران روی برنگرداند و خانهاش همواره کعبه آمال مردم بینوا و پناهگاه نیازمندان بود.
بانوی بانوان » کرم، سخاوت، دوراندیشی، درایت، عفت و پاکدامنی، از وی بانویی پرهیزکار و مورد احترام ساخته بود. لقب
که در آن زمان به وی داده شد، نشان دهنده جایگاه او در میان مردم است. « قریش
برگرفته از کتاب زندگینامه حضرت خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *