رحلت

خدیجه در آخرین لحظات

رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم به سادگی نمیتوانست خبر دلخراش درگذشت خدیجه را بپذیرد. او به این ترتیب، انسانی را از
رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم به سادگی نمیتوانست خبر دلخراش درگذشت خدیجه را بپذیرد. او به این ترتیب، انسانی را از
کف میداد که عالیترین نمونه وفا و فداکاری و صفا و مهر بود. آخرین سخن خدیجه علیهاالسلام ، به هنگامی که بر بستر مرگ
خفته بود، از رنجهایی که در راه پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم دیده بود کم ارجتر نبود. لحظهای که آثار مرگ در چهره او نمایان
ای رسول خدا، من در حق تو کوتاهی کردم و آنچه شایسته تو بود، انجام » : گشت، به پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم چنین میگوید
این کلمات بر لبان پاکش میلغزد، و آخرین .« ندادم. از من درگذر. اگر اکنون دل در طلب چیزی داشته باشم، خشنودی توست
نفسهایش را با خشوع و ایمان برمیآورد. خدا، خدیجه را رحمت کند که برای عقیده و رسالتش کوشش کرد. ۱۳
بر گرفته از کتاب درگذشت حضرت خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *