اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

اولین بیعت کننده با امام علی علیه السلام

.(۲۷) « عَلَی الصَّلَوهِ وَ الزَّکَوهِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَایَۀِ وَ مَا نُودِیَ بِشَیءٍکَما نُودِیَ بِالْوَلَایَۀِ » : در روایتی از پیامبر اسلام آمده است که
اسلام پس از اندیشه و باور توحیدگرایانه و بشردوستانه، در میدان عمل به راین اساس و ارکان بنیان شده، (که با توضیحات بیشتر
برای درک بهتر مطلب) است؛
-۱ بر پایهی رابطهی دوستانه و آگاهانه با خدا و توحید گرایی خالص، که نشان آن، نمازهای شبانه روزی، پنجگانه است.
-۲ رعایت حقوق انسانها در جلوههای گوناگون زندگی که از مهمترین آنها، شناختن حقوق مالی و اقتصادی محرومترین و بی
دفاعترین انسانهاست که نه توان گرفتن حقوق خود را دارند و نه توان دفاع از حقوق خود را دارند که باید به سراغ آنها رفت و با
انگیزههای پاک و خدایی و خالص، حقوق آنها را بپردازیم.
-۳ شرکت در مراسم پر معنویت حج و طواف خانهی خدا با مقررات آن، که هرسال برپا میشود تا اندیشمندان و صاحبان قدرت به
یاد داشته باشند که جامعهی مطلوب و مورد نظر پیام بر صلی الله علیه و آله، جامعهای است که برابری، عدالت، آزادی امنیت، حق
حیات و دیگر اصول حقوق بشر برای سیاه و سفید، آشنا و بیگانه و توانمند و محروم، یکسان است و هیچ کس حق ندارد حقوق
بشر را پایمال کند.
-۴ روزه و رمضان، تا در هر سال یک ماه همه برای رفتن به میهمانی خدا فکر کنند و خود را برای رفتن به ضیافت خدا با توبه و
جبران گذشته و اصلاح خود و روابط اجتماعی و سیاسی، خود و جامعهی خود را برای مهمانی خدا آماده کنند و کم شدن جرم و
جنایت در این ماه، نشان دهندهی آثار پربرکت این ماه است.
-۵ و ولایت یعنی دوستی علی علیه السلام و فرزندان پاک سرشت و پاک روش آن حضرت، و آنان را به دلیل برتری در اندیشه و
رفتار و منش، الگو و سرمشق و نمونهی زندگی قرار دادن، که این واقعیت ولایت است نه چیز یا کس دیگر.
صفحه ۱۶ از ۲۲
بر همین اساس بود که خدیجه (سلام الله علیها) از همان سالهای اولیهی دعوت، با شناخت مقام بالای امام علی علیه السلام با
راهنمایی خدا و پیشنهاد پیامبر صلی الله علیه و آله، با امام علی علیه السلام به عنوان جانشین واقعی پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت
کرد.
نتیجه
با توجه به ویژگیهای معنوی حضرت خدیجه (سلام الله علیها)، میتوان به این نتیجه رسید که در نظر او میان ایمان و عمل صالح
یک پیوند محکمی وجود دارد. یعنی ایمان، در دیدگاه ایشان تنها باور عمیق قلبی بدون ضوابط و عملکرد مشخص نیست. بر همین
اساس حضرتش در طول حیات طیبهاش همیشه خداوند را در نظر داشتند به مین سبب همیشه ماندگار و جاودانه میباشند.
برگرفته از کتاب ویژگی های معنوی حضرت خدیجه نوشته: مهدی وزنه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *