اخلاق و فضائل

اظهارات شگفت پیامبر (ص) درباره خدیجه (س)

صفحه ۹ از ۱۵
رسولخدا (ص) اظهارات شگفتی را درباره خدیجه (س) ابراز کرد . چه شگفت است این نظریاتی که وجود مقدّس رسول خدا
اَفْضَلُُ نَسَاءِ الْجَنَّۀِ اَرْبَعٌ : » : (ص) درباره خدیجه کبری (س) داشت و این زن چه زن فوقالعادهای بود . رسولخدا (ص) میفرماید
۲۸ ) : برترین زنان هشت بهشت ، )« خَدِیجَ ۀُ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ ، وَ فَاطَمَۀُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ مَرْیَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ ، وَ آسِیَۀُ بنِْتِ مُزَاحِمٍ ، اِمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ
چهار زن بوده و بیشتر نیستند : خدیجه (س) ، فاطمه (س) ، مریم ، آسیه . ببینید با این شاغول قرآن ، خدیجه (س) تا کجا پرواز
کرد . او آمد و در کنار زهرا (س) ، مریم و آسیه قرار گرفت . بهترین زنان بهشت ، چهار نفرند : مریم بنت عمران ، خدیجه بنت
قَالَ رَسُولُ الِله : اِنَّ الَله اِخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ » : خویلد ، و فاطمه بنت محمّد ، و آسیه بنت مزاحم ، زن فرعون . امام موسیکاظم (ع) فرموده
۲۹ ) : (ص) میفرماید : خدا از نظر ایمان ، اخلاق و عمل ، به تمام زنان اولین و )« اَرْبَعَاً : مَرْیَمَ ، وَ آسِیَۀَ ، وَ خَدِیجَ ۀَ ، وَ فَاطَمَ ۀَ
آخرینشان نظر کرد و چهار زن را به عنوان بندگان برتر ، انتخاب کرد : مریم ، آسیه ، خدیجه (س) و فاطمه (س) . پیغمبر (ص)
اِشْتَاقَتِِ الْجَنَّۀُ إِلَی اََرْبَعٍ مِنَ النِّسَاءِ : مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ ، وَ آسِیَۀِ بِنْتَ مُزَاحِمِ ، زَوْجَۀِ فِرْعَوْنَ ، وَ هِیَ زَوْجَۀُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و » : فرمود
آله فِی الْجَنَّۀِ ، وَ خَدِیجۀِ بنِْتِ خُوَیْلِدِ زَوْجَ ۀِ النَّبِیّ صلی الله علیه و آله فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ ، وَ فَاطَمَ ۀِ بِنْتِ مُحَمَّدٍصلی الله علیه و
۳۰ ) : بهشت ، ولع دیدار با این چهار زن را دارد و میگوید که این چهار زن چه وقت در من قرار میگیرند که من دارم از )« آله
فراق اینها ، میمیرم ؛ شوق بهشت به این چهار زن است : مریم دختر عمران ، آسیۀ دختر مزاحم ، زن فرعون در دنیا و زن بهشتی
پیامبر (ص) در آخرت ، خدیجۀ (س) دختر خویلد ، همسر پیامبر (ص) در دنیا و آخرت ؛ یعنی ده میلیون حورالعین جای یک
خدیجه (س) را در قیامت نمیگیرند و به تعبیری ، حورالعین آن جا راه ندارد ؛ خدیجه (س) به جای مُزد حورالعینِ پیغمبر (ص) ،
برای پیغمبر (ص) بس است ، و فاطمه (س) ، دختر پیامبر (ص) .
برگرفته از کتاب نگاهی به مقام حضرت خدیجه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *